پمپ گریز از مرکز حلزونی

پمپ گریز از مرکز مدل 32

پمپ گریز از مرکز حلزونی مدل 32 در دسته پمپ های افقی قرار گرفته و یک طبقه و تک مکشه هستند. محور پمپ توسط بوش فولادی محافظت شده و نیروهای شعاعی و محوری توسط دو عدد بلبرینگ مهار شده است. روانکاری بلبرینگ ها توسط گریس و در صورت سفارش مشتری روانکاری با روغن نیز امکان پذیر می باشد. دمای سیال قابل انتقال در این پمپ ها بین 10- تا 140 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ گریز از مرکز مدل 40

کاربرد پمپ های گریز از مرکز حلزونی: در انتقال آب کشاورزی، صنایع غذایی، شیمیایی، بهداشتی و انتقال سیالات با ویسکوزیته نسبتا بالا به کار می رود.

پمپ گریز از مرکز مدل 50

پمپ گریز از مرکز حلزونی مدل 50 در دسته پمپ های افقی قرار گرفته و یک طبقه و تک مکشه هستند. محور پمپ توسط بوش فولادی محافظت شده و نیروهای شعاعی و محوری توسط دو عدد بلبرینگ مهار شده است. روانکاری بلبرینگ ها توسط گریس و در صورت سفارش مشتری روانکاری با روغن نیز امکان پذیر می باشد. دمای سیال قابل انتقال در این پمپ ها بین 10- تا 140 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ گریز از مرکز مدل 65

کاربرد پمپ های گریز از مرکز حلزونی: در انتقال آب کشاورزی، صنایع غذایی، شیمیایی، بهداشتی و انتقال سیالات با ویسکوزیته نسبتا پایین به کار می رود.

پمپ گریز از مرکز مدل 80

پمپ گریز از مرکز حلزونی مدل 80 در دسته پمپ های افقی قرار گرفته و یک طبقه و تک مکشه هستند. محور پمپ توسط بوش فولادی محافظت شده و نیروهای شعاعی و محوری توسط دو عدد بلبرینگ مهار شده است. روانکاری بلبرینگ ها توسط گریس و در صورت سفارش مشتری روانکاری با روغن نیز امکان پذیر می باشد. دمای سیال قابل انتقال در این پمپ ها بین 10- تا 140 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ گریز از مرکز مدل 100

کاربرد پمپ های گریز از مرکز حلزونی: در انتقال آب کشاورزی، صنایع غذایی، شیمیایی، بهداشتی و انتقال سیالات با ویسکوزیته نسبتا پایین به کار می رود.

پمپ گریز از مرکز مدل 125

پمپ گریز از مرکز حلزونی مدل 125 در دسته پمپ های افقی قرار گرفته و یک طبقه و تک مکشه هستند. محور پمپ توسط بوش فولادی محافظت شده و نیروهای شعاعی و محوری توسط دو عدد بلبرینگ مهار شده است. روانکاری بلبرینگ ها توسط گریس و در صورت سفارش مشتری روانکاری با روغن نیز امکان پذیر می باشد. دمای سیال قابل انتقال در این پمپ ها بین 10- تا 140 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ گریز از مرکز مدل 150

کاربرد پمپ های گریز از مرکز حلزونی: در انتقال آب کشاورزی، صنایع غذایی، شیمیایی، بهداشتی و انتقال سیالات با ویسکوزیته نسبتا پایین به کار می رود.

پمپ حلزونی پشت تراکتوری

پمپ آب پشت تراکتوری از جمله پمپ های گریز از مرکز می باشد که مخصوص انتقال آب از رودخانه یا کانال برای آبیاری مزارع و باغات بوده و قادرند از عمق ۶ متری آب را بالا کشیده و بین ۵ تا ۹۵ متر ارتفاع را آبرسانی می کنند.
Call Now Buttonتماس بگیرید